ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Πρώτη Δημοσίευση (τοπικό Τύπο-Μάρτιος 2007)

‘Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες

‘Εν πρώτης ευχαριστώ τους κ. κ. Διευθυντές των τοπικών εφημερίδων για την ευκαιρία που μού έδωσαν , να δημοσιεύσω ορισμένες σκέψεις και μνήμες μου προκειμένου να ενημερώσω εν ολίγης , τόσον σε όσους δεν γνωρίζουν όσον και τους αρμόδιους του ΔΗΜΟΥ . Που θέλουν να λύσουν το πρόβλημα της ποιότητας του νερού της Κ.Δάφνης , Από το οποίο εξαρτάται άμεσα η υγεία και η ζωή μας …

‘Επεδίωξα την ενημέρωση διότι πιστεύω ότι γνωστοποιώντας σε όλους εσάς τα λάθη του παρελθόντος θα αποφύγουμε την επανάληψη των .

‘Από τό 1970 καί παλαιότερα ακόμα είχα ασχοληθεί εντονότατα με το πρόβλημα Με αποτέλεσμα με αγώνες , το νερό της πηγής Ξυνοροδιάς ,να υδρεύσει αποτελεσματικά την Κ. Δάφνη από το 1978 μέχρι τώρα , παρ’ όλες τις σκληρές αντιδράσεις των τότε ενάντιων στην ανωτέρω λύση.

‘Ιστορικά έχει ως εξής., Το 1949 τυχαία εμφανίστηκε η ανωτέρω πηγή σε ερημική και ακατοίκητη περιοχή , με μικρή ποσότητα νερού και σε χαμηλότερο υψόμετρο του σημερινού . Η δε μεγάλη ποσότητα χανόταν στο βάθος των μπαζών του χαλιαρού ρέματος., Ακούγοντας έντονα την υπόγεια βοή του .

Στην 10ετία του 1960 ο τότε πρόεδρος της Κοινότητος Δάφνης, ζήτησε την συμβουλή του Γεωλόγου για να μεταφέρει το νερό στη Δάφνη, ο οποίος του σύστησε ότι μόνο διά Γεωτρήσεως δύναται να πετύχει τη συγκέντρωση τού νερού

Έκτοτε ακολούθησαν Διάφορες γνώμες , για διάφορες πηγές, διάφορες αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου πού ακυρώθηκαν κατόπιν ενστάσεων και διαφορετικών γνωματεύσεων των Υπηρεσιών της Νομαρχίας και της ΤΥΔΚ , που αποφεύγω να αναφέρω για να μη σας κουράσω με περισσότερες λεπτομέρειες

‘Αντί άλλης τότε λύσεως η Κοινότητα Δάφνης αποφασίζει την δημιουργία γεωτρήσεως , στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κ Δάφνης και σε κατώτερο υψόμετρο

των κατοικιών μας . Οι κάτοικοι της Κ .Δάφνης αμφίβολοι για την ποιότητα και το κόστος νερού αντέδρασαν έντονα και με ενστάσεις των ακύρωσαν μέσω Νομάρχου την προγραμματισθείσα γεώτρηση

Την 22/11/1975 Το Νεοεκλεγέν Κοινοτικό Συμβούλιο Δάφνης με την υπ’ ‘αρίθ.47/1975 απόφαση , ψηφίσαμε για να γίνει καλλιέργεια της πηγής Ξυνοροδιάς και να μεταφερθεί το νερό με συνεχή ροή στην Κάτω Δάφνη ‘Η τότε αντιπολίτευση καταψήφισε την ανωτέρω απόφαση μας με το αιτιολογικό ότι ήταν αδύνατος η υδροδότησης της Κ. Δάφνης λόγω υψομέτρου καί ότι δεν επαρκούσε η ποσότητα του νερού. Γιαυτό ψήφισαν υπέρ της ανωτέρω γεωτρήσεως [που οι ίδιοι είχαν προγραμματίσει ]

Τα έγγραφα των αποφάσεων και της αλληλογραφίας για την ύδρευση του χωριού μας τότε, λόγω και των αντιπαραθέσεων των μέν υπέρ της γεωτρήσεως , των δε υπέρ της πηγής Ξυνοροδιάς . Ξεπέρασαν τα τριακόσια.

Την 2/3/1976 υπογράφεται το πρώτο συμβόλαιο της δωρεάν παραχώρησης από τους ιδιοκτήτες άρδευσης .

Την 26/2/1977 διενεργείται ο πρώτος δειγματοληπτικός έλεγχος του νερού από το Υγειονομικό Εργαστήριο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών , αφού είχε

προηγηθεί η πρώτη καλλιέργεια της εν λόγω πηγής με τον έρανο των κατοίκων .

Η ποσότητα του νερού πού πετύχαμε με την καλλιέργεια ήταν τότε ενάμιση ποτιστικό νερό περίπου και μάλιστα μέχρι να μεταφερθεί στη Δάφνη , το χρησιμοποιήσαμε για άρδευση των κτημάτων της Δάφνης ,λόγω στερέψεως του ποταμού Μόρνου [ Διότι μετά κατασκευάστηκαν οι πομώνες πού υπάρχουν σήμερα]

Μετά την καλλιέργεια και την κατασκευή της υδρομάστευσης , ποτέ δεν αναμείχθηκε το νερό του ρέματος με το νερό της πηγής ,.όπως ορισμένοι κατά λάθος πίστευαν ή και πιστεύουν . Εκτός όταν η κατεβασιά του ρέματος , κατάστρεφε τον υδρευτικό αγωγό και υποχρεωτικά το υδρευτικό δίκτυο , απορροφούσε ξένα εκτός της πηγής νερά..

‘Οφείλω να αναφέρω το σπουδαιότερο μειονέκτημα της πηγής , που δυστυχώς από τότε που πρώτο- εμφανίστηκε , συνεχίζεται μέχρι και σήμερα . Στις μεγάλες νεροποντές να θολώνει . Το θόλωμα αυτό συμβαίνει και όταν το ρέμα είναι τελείως ξερό [ χωρίς σταγόνα νερού] ΄0ταν έχει βέβαια βρέξει πάρα πολύ Το έχω διαπιστώσει προσωπικά ο ίδιος, από τότε.

Με αποτέλεσμα το θόλωμα αυτό χρόνω σύν , τώ χρόνω , να δημιουργεί στρώμα λάσπης στο δάπεδο της υδρομάστευσης και να τροφοδοτεί στην συνέχεια το υδρευτικό δίκτυο , επιβαρύνοντας την ποιότητα του νερού , με την διευκόλυνση καλλιέργειας παθογόνου μικροβιακού φορτίου .

Και αυτό διότι κατά την γνώμη μου. Πρώτον] Η υπάρχουσα σωλήνα καθάρσεως δεν έχει το ανάλογο άνοιγμα και δεν είναι τοποθετημένη σε τέτοιο σημείο πού να δημιουργείται ανάλογη υψομετρική διαφορά ικανή με το άνοιγμα της βάνας να καθαρίζει τον πυθμένα της υδρομάστευσης παστρικά . Και δεύτερον διότι δεν έχουν ληφθεί μέχρι τώρα μέτρα , με τις μεγάλες θεομηνίες να κόβεται το νερό έξω

Για πρώτη φορά τον μήνα Φεβρουάριο 2005 , διαπιστώθηκε ακαταλληλότητα του νερού της εν λόγω πηγής . Επιτρέψτε μου . τώρα να επαναλάβω μέρος της από 22-10-2004 δημοσίευσής μου στο ΕΜΠΡΟΣ και βγάλτε τα συμπεράσματα σας .

Μεταξύ των άλλων πού Έγραφα τότε για να μη συμβεί και στη Δάφνη ό,τι και στη Ναύπακτο πρότεινα [ Πρώτον: Να προβεί ο ΔΗΜΟΣ στην τοποθέτηση αγωγού μήκους δέκα περίπου μέτρων μεγάλης διαμέτρου στον πυθμένα της υδρομάστευσης της πηγής Ξυνοροδιάς με δυνατότητα χειρισμού της βάνας από υψηλότερο της σκεπής της υδρομάστευσης σημείου .Εις τρόπον ώστε με το άνοιγμα της βάνας εντός ελάχιστου χρόνου να γίνεται κάθαρσης με την ροή του ίδιου του νερού Διότι λόγω του βάθους της υδρομάστευσης και της ποσότητας του νερού της πηγής είναι αδύνατος η αποτελεσματική κάθαρση και απολύμανσή της ]

Εάν πιστεύουν ορισμένοι ,ότι χωρίς τις ανωτέρω ενέργειες και χωρίς την καλλιέργεια όλων των πηγών της Δάφνης , ή ότι το πηγαδίσιο νερό των Γεωτρήσεων , [το οποίο υποπτεύομε ότι προγραμματίζουν] είναι ποιοτικά καλύτερο από το τρεχούμενο Ας το πράξουν.

Εγώ πάντως πιστεύω ότι οι γεωτρήσεις , επιβάλλεται να γίνονται ,εκεί που δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό . Σκεπτόμενος το απλό παράδειγμα Σε περίπτωση τυχαίας ή μη ανάμειξης επικίνδυνου φαρμάκου με το πηγαίο νερό, σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχει παρασυρθεί από το ίδιο το νερό . Αντίθετα εάν αναμειχθεί με το της Γεωτρήσεως , όσο και να το καθαρίσουμε θα υπάρχει ο κίνδυνος .

Σας ευχαριστώ

Σπυρίδων Ζωγράφος Δάφνη

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: